Domácí soustružení

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 10.1.2012

statistiky

Islám

autor: Petr
18.11.2015 | Počet komentářů: 4 | přidat komentář>>

Tak si říkám, že když se islám tolik hlásí o pozornost, měl bych se o něm něco dozvědět. Na jednom místě si přečtu, že islám je v podstatě mírumilovný, na jiném že není. Někdo tvrdí že je v jádru stejný jako křesťanství (dokonce uznává stejné historické či nábožensky-mýtické osoby jako je Ježíš a Mojžíš), jiný zase že jde jen o návod jak ovládnout svět a podrobit si všechny národy.

Já jsem korán nikdy nečetl a mám o islámu stejně hrubou představu, jako většina z nás. Udělal jsem tedy pokus - na webu http://www.koranoislamu.cz jsem ve sloupečku vpravo se zavřenýma očima náhodně vybral súru, a na následující stránce opět náhodně bez čtení označil kus textu. Pak jsem už se čtením vybranou pasáž o pár řádků nahoru a dolů rozšířil aby to bylo trochu ucelené, a zde dávám co jsem získal:

8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!"
8:13 A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí Bohu a poslu Jeho . . . a Bůh je strašný ve svém trestání.
8:14 Toto je trest váš, ochutnejte ho a vězte, že pro nevěřící přichystán je trest ohně pekelného.
8:15 Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády!
8:16 A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo - a jak hnusný je to cíl konečný!
8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

Aby to bylo fér, udělal jsem takový test několikrát. Zhruba v polovině případů jsem se trefil na nějaký podobný drasťák. V ostatních případech to bylo něco jako velebení boha za to že stvořil zemi, popis rajské zahrady (s těmi oblíbenými pannami, co je tam bude mít každý muslim) a podobně.

Svádí to k závěru, že 50% koránu jsou takovéto výzvy k násilí, a tudíž celý islám je krvelačný. Jenže to není tak jednoduché. Každé náboženství je složené z jádra z doby vzniku, obaleného tlustou vrstvou rituálů, zvyklostí a výkladů, které se objevily v průběhu let. I když se to spoustě věřících (i křesťanských) nelíbí, náboženství se vyvíjí, v průběhu vývoje může nabýt docela jiného významu, a je to dobře. Bible například dodnes obsahuje ten kousek o tom, že čarodějnici nenecháš naživu; ale díky kreativnímu výkladu moderních církví je drtivá většina křesťanů přesvědčena, že zabíjení čarodějnic bylo a je proti Boží vůli. Nepochybný smysl původního textu se pod nánosem civilizace značně zkultivoval. Současný islám prezentovaný Islámským státem tyto nánosy důsledně odlupuje (případně dodává vlastní nánosy se značně necivilizovaným obsahem), nicméně bych netvrdil že se nemůže změnit. Křesťanství se v historii dokázalo změnit od extrémně humánního náboženství (v době Ježíše) do extrémně militantního náboženství (v době křížových výprav) a potom zase zpět (v současnosti). Přinejmenším druhá etapa změn proběhla prakticky bez zásahu do obsahu Bible. Copak by Islám nemohl podobným vývojem projít také?

Jsem přesvědčen že mohl, ale nebude to jednoduché. Při zběžném pročítání Koránu jsem narazil na pár zásadních odlišností od Bible:
Korán je psán formou poučování, promluv ke čtenáři, věci mu vysvětluje. Bible je naproti tomu psána stylem kroniky, a popisuje co se stalo v historii. I v případě Nového zákona a Ježíše jsou jeho moudrosti podány tak, že "tehdy a tehdy. v takové a takové situaci, řekl Ježíš toto". Je potom na čtenáři co z toho vyvodí, zda se uvedené doporučení týkalo jen zmíněné situace, nebo ho může vztáhnout i na sebe. Bible neříká co máte dělat (dokonce ani Mojžíšova nařízení to neříkají; Starý zákon pouze popisuje co Mojžíš chtěl po svých souputnících, a je jen na nás, jestli to vezmeme tak, že se dnes máme chovat stejně). Mohamed naproti tomu chtěl explicitně vyjádřit co po věřících chce, proto oslovuje přímo je, dává jim dost konkrétní pokyny, a neváže je ke konkrétní situaci nebo času.

Korán je dílem jednoho člověka, sepsaný s jasným cílem. Bible je kompilát mnoha textů, sepsaných v obrovském časovém období. Díky tomu Bible je, a nutně musí být, značně nesourodá. I když prošla kanonizačním procesem, stejně v ní najdeme směsici vytvořenou z mýtů starověkých kočovníků, historických záznamů, poezie (včetně milostné) a příběhů ze života. Cokoli v Bibli najdeme, to lze chápat na mnoho způsobů, a lze najít i jiné části Bible, které jsou s tím ve sporu. Bible nutně MUSÍ být nějak vyložena, pokud si ji chceme vzít jako vodítko v životě, a možných výkladů jsou spousty. Korán je naproti tomu zcela konkrétní a docela konzistentní. Mohamed měl představu jak by věřící měl vypadat, a proto to popsal; konkrétně, aby si to nikdo nemohl vykládat jinak. Prokázal slušnou předvídavost když dodal i návod k tomu, jak řešit sporné pasáže (pozdější pokyny mají přednost před staršími). Zjevně si dovedl představit jak se náboženství může převracet naruby, když zmizí osobnost zakladatele, a jeho následovníci budou mít dost času. Cíl se povedl, jenže navzdory předpokladům to není dobře; takto striktně dané náboženství se těžko vyvíjí. Křesťané tu věc o vývoji křesťanství slyší neradi a "vracení se ke kořenům" je jejich oblíbeným sportem, ale ten vývoj tam přesto je, a důsledky jsou vcelku dobré.

Takže - myslím že s reformovatelností islámu to nebude tak jednoduché, ale možné to je. Nic to samozřejmě nemění na situaci tady a teď, na problémech s uprchlíky a teroristy. Jen když někde čtu že "islám je holt takový a nemůže se změnit", tak tomu nevěřím. Tak, jako z křesťanstvi mohli (a zase můžou) vzejít křižáci a lovci čarodějnic, tak z islámu může vzejít mírumilovná společnost. Jen máme smůlu že tady a teď to zrovna tak není.

 


Komentáře

Autor:
E-mail:
4.12.2015 | stenly919
Tenhle člověk víc než 40 let studuje dějiny islámu, a myslím, že by bylo dobré si jej poslechnout. Přdklád pouze historická fakta.

https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI
reagovat
4.12.2015 | Kaven (kavan.petr@seznam.cz)
Zrychleně jsem si to prošel. V pořádku jako varování, je to možná převratné svou "politickou nekorektností", možná to pár lidí přesvědčí, že islám je momentálně nebezpečí. Potud dobrý. Čím víc takových hlasů bude znít, tím větší šanci budeme mít při případné obraně před Islámským státem.

Nicméně kdyby udělal podobnou dynamickou mapu Římské říše, obsazování Ameriky, rozšiřování anglického impéria a podobně, tak by to vypadalo stejně. Muslimové v tom nejsou nijak výjimeční, takhle to v říších prostě chodí, bez ohledu na náboženství. Znovu tvrdím že pokud křesťané přestali dobývat svět, stejně jako římané či mongolové, přestanou nakonec i muslimové.

Zdůvodnit "temnotu" raného středověku (tedy těch anglických Dark ages) pouze muslimským loďstvem je PONĚKUD svévolné. Je zajímavé, že upozornil jaký dopad mohla mít ztráta loďstva na ekonomiku, a je fakt, že svou roli to hrát mohlo. Ale pominout celkový vojenský i morální rozpad Římské říše, Germánské rozpínání, ztrátu centrální vojenské moci, přísun jiných kultur v důsledku stěhování národů ...

K obrannému charakteru prvních křížových výprav - byly obranné asi tak, jako nedávná obrana sudetských němců Hitlerem, a nebo ještě nedávnější obrana rusů na Krymu Putinem. Dobývat pod záminkou obrany je vcelku časté. Že křížové výpravy nedosáhly daleko rozhodně nebylo způsobeno tím, že by se o to křižáci nesnažili.

Samozřejmě to nic nemění na tom, že když se vedle nás rozrůstá nová agresivní říše, tak si musíme dávat zatraceně pozor. Ne z nějakých vyšších mravních principů, ale prostě proto, že chceme přežít.
reagovat
19.11.2015 | stenly919
Ahoj, nedávno jsem četl na jedněch stránkách citát, že všechna náboženství byla založena proto, aby lidi nakonec svedla do slepé uličky. Já si myslím, že sice malou část toho, kam se člověk může dostat může ukázat i náboženství, ale ten konec bude nakonec ve slepé uličce. Mimochodem znáš i platónovu vizi jeskyně ?
No k tématu, náboženství dělají lidé a ti dělají chyby. Reformovat islám je možné, ale to by sami lidé museli být reformovatelní a to hlavní jeho nositelé očividně nejsou. Možná sem už semka dával odkaz na článek od arabského imána, který hodnotí svoje spoluobčany a srovnává je s Němci a to podle stylu života a životní úrovně. A kdysi jsem meilem dostal zajímavý článek o tom, jak žijí obyčejní arabové a muslimové zároveň v jejich domovině. A jejich obraz nevyznívá příliš lichotivě. A hledal jsem i články o tom, že by arabové a muslimové udělali nebo dali vzniknout něčemu pro lidstvo hodně dorbému, leč nic jsme nešel. Taky jsem kdysi hledal, kolik mulimů je držiteli třeba nobalových cen za přínos vědě, nbo kolik muslimů je význammnými vědci a zase nic. Takž se zatím zdá, že islám je náboženství chudých lidí prahnoucích po moci a požitcích, ale někam výš to člověka rozhodně posunout nemůže. Ostatně lze to vidět i na lidech, kteří toto náboženství vyznávají i na jejich životním stylu..
reagovat
19.11.2015 | Kaven (kavan.petr@seznam.cz)
Tak to já bych několik užitečných vynálezů věděl. Arabští matematici například zavedli zlomky a desetinnou čárku. Arabské číslice sice prý nebyli jejich vynálezem, ale zato ustanovili jejich současnou podobu a od nich se dostaly číslice do Evropy. Představ si, že bys doteď musel počítat s římskými číslicemi. Z jiného soudku - pokud si vzpomínám, tak proces destilace alkoholu se k nám dostal taky od arabů. Ve středověku taky měli docela na úrovni medicínu; v porovnání s naší evropskou, která byla směsí dogmatických představ církve a útržků už poněkud zastaralých antických teorií.

V době křížových výprav byli ve skutečnosti kulturně i vědomostně dál než křesťani z Evropy. To my jsme oproti nim byli barbaři a necivilizovaní nájezdníci. Vlastně ani nevím ve kterém období se karty obrátily ... Na blízkém východě po nějaké době převládli Turci, a Osmanská říše byla s evropskými mocnostmi více než srovnatelná. Někdy během 16. století začala upadat, a nenapadá mě žádný jiný muslimský státní útvar, který od nich tu pomyslnou civilizační štafetu převzal. Tak nejspíš úpadek Osmanské říše byla právě ta doba, kdy to s muslimy začalo jít z kopce.

Ohledně reformovatelnosti lidí - kdesi jsem četl, že "Nové myšlenky se neprosadí když se ukážou být lepší než staré, ale až když zastánci těch starých vymřou". Holt se musí narodit generace pokrokových muslimů, možná tam bude nějaká charismatická osobnost, která ty mladé strhne. Pak už stačí jen počkat. V naší generaci se to nestalo, ale to neznamená, že se to nestane nikdy.

Ne že by to nějak vyřešilo současné problémy, jen mi vadí když se dočítám, že islám je naprosto beznadějný.
reagovat