Domácí soustružení

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 10.1.2012

statistiky

Pohár na pružinovém soustruhu

Tradiční soustružení poháru v sobě spojuje dva různé přístupy - vřetenové soustružení (při opracování vnějšku poháru) a hloubení do čelního dřeva (při hloubení vnitřku). Na první fázi potřebujete obyklé vybavení pro vřetenové soustružení - především tedy nějaké duté a šikmé struhy, a vhodnou opěrku (já mám nejradši pohyblivou, ale používá se i rovná tyč). Na druhou fázi potřebujete podobné vybavení jako pro soustružení misek - opěrku ze šikmé tyče, háčkový struhL-koník aspoň na pravé straně. K hloubení se navíc hodí pedál, který nám umožní stát u pravého čela soustruženého dřeva, natočit se k soustruhu pravým bokem těla, a přitom pohodlně šlapat. Soustružení poháru je tedy trochu náročnější na vybavení a konstrukci soustruhu než samotné vřetenové soustružení a nebo soustružení misek.

Teď jaké dřevo a v jaké podobě ho budeme používat? Jako obvykle je lepší tvrdší dřevo a za mokrého stavu. U soustružení pohárů nebývá zdaleka takový problém s třepením vláken, jako bývá občas u soustružení misek. Stejně jako u misek i tady bychom se měli vyvarovat středu dřeva - není tedy ideální soustružit pohár z kusu větve. Nejlepší je uříznout si kus většího špalku, a z něj potom pomocí sekyrky, kladiva a klínu odštípnout kus jaký budeme potřebovat (a přitom se vyhnout středu špalku). Dřevo by mělo být tak široké, aby umožnilo udělat pohár o požadovaném průměru; pro začátek doporučuji průměr poháru kolem 8 - 9 cm, nebo i trochu více. Jde o to, abyste se během hloubení dutiny nemuseli v úzkém prostoru moc tísnit.

Trochu otázkou je délka připraveného dřeva. Tady totiž záleží na tom, jestli budeme nebo nebudeme používat kramár. Pokud ne, tak dřevo musí být dost dlouhé, abychom kolem jeho konce mohli omotat náhonové lano. Tento konec silně doporučuji sekyrkou osekat na menší průměr, abyste jedním šlápnutím otočili dřevem o několik otáček. Dřevo na soustružení pohárů bývá dost tlusté, a kdybyste jeho poháněný konec nezúžili, tak byste jedním šlápnutím otočili tak tak o jednu otáčku ... a takové soustružení je potom dost únavné.

Pokud se chystáte poháry dělat častěji, tak je kramár velmi vhodným vybavením. Můžete potom připravit dřevo jen o malý kousek delší než požadovaný pohár (což šetří dřevo) a nelámat si hlavu se zužováním konce. Do poháněného konce dřeva prostě zarazíte kramár a kolem něj potom omotáte náhonový provaz. Ušetříte si tím až třetinu dřeva které byste jinak odřízli a zahodili, a taky práci s osekáváním a zužováním konce. Kramár pro soustružení pohárů nemusí být tak dlouhý jako u misek, 10 - 12 cm je podle mého názoru tak akorát. Horší je ale otázka čím ho vybavit aby se dal do materiálu zarazit. Pokud na něj totiž přiděláte hroty z vrutů (jako to já dělám u kramáru na soustružení misek), tak můžete zjistit že vám při soustružení poháru v dřevě nedrží. Hroty totiž v čelním dřevě drží hůř než v příčném. Pro soustružení poháru jsem si udělal kramár s kulatým ostřím, inspirovaný narážecím unašečem používaným historicky k ráfkovému soustružení. Tento kramár jsem popsal v sekci věnované kramárům.

Postup

1) Ze špalku o požadované délce vyštípněte sekyrkou, kladivem a klínem kus, do kterého se vejde požadovaný průměr poháru. Tento kus sekyrkou nahrubo osekejte do přibližně válcového tvaru.

2) Vyberte které čelo dřeva bude horním okrajem poháru. Najděte střed toho čela (od oka stačí) a do něj vytvořte důlek pro zaražení hrotu koníku. Můžete to trochu navrtat nebozezem, a nebo vyrazit dolík důlčíkem, tlustším hřebíkem, nebo něčím podobným.

3) Pokud používáte kramár, tak ho zaražte do opačného čela dřeva. Opět pokud možno doprostřed a tak, aby co nejméně uhýbal od požadované osy otáčení. Pokud kramár nepoužíváte, tak si vyražte dolík i do středu druhého čela dřeva, a na tom konci potom dřevo sekyrkou osekejte tak, aby bylo vhodné k omotání poháněcího provazu.

4) Upněte obrobek do soustruhu a opracujte vnějšek poháru jako při vřetenovém soustružení. Průměr materiálu bývá docela velký, takže je dobré vzít širší struhy - to platí zvlášť pro šikmé struhy. Dejte si pozor abyste tu část, která se bude hloubit, neudělali napoprvé moc dlouhou; přichystejte se na pohár spíš mělčí. Spodek podstavce poháru opracujte tak, aby byl spíš trochu "vpuklý" dovnitř - v žádném případě nesmí být vypuklý, jinak by pohár nestál. Dobře se to dělá technikou zápichu pomocí šikmého struhu. Podobně si připravte i čelo u okraje poháru.

5) Připravte si soustruh pro hloubení - opěrku, pedál, háčkový struh, pozici soustružníka. Postavte se tak, abyste se pohodlně dostali k čelu do kterého budete hloubit.

6) Vyhlubte dutinu. To jsem popsal samostatně na stránce Hloubení čelního dřeva, protože si to zaslouží detailní popis.

7) Zužujte u dna poháru střed tak dlouho, až se odlomí. Pak pohár sundejte ze soustruhu. Stopy po odlomení uvnitř poháru začistěte ručně ostrým háčkovým struhem.

8) Odřízněte podstavec stopky poháru od zbytku dřeva. Snažte se řezat co nejblíž u podstavce.

9) Teď máte pohár. Silně doporučuji postavit ho na něco rovného a zjistit jestli se nekývá. Pokud kývá, vezměte ještě jednou do ruky ostrý háčkový struh a ručně začistěte podstavec tak, aby byl rovný nebo trochu vpuklý. Jakmile pohár stojí dobře, je hotový.

10) Teď už stačí pohár nechat uschnout a je hotovo. Suším je postavené hlavou dolů, aby stěny (které jsou tenké) nevysychaly příliš rychle oproti masivnějším částím poháru. Jinak se jako obvykle suší zvolna a nespěchá se na to.

Gratuluji, máte pohár!


Z tohoto dřeva se bude soustružit
Z tohoto dřeva se bude soustružit
Dřevo osekáno zhruba do válečku
Dřevo osekáno zhruba do válečku
Vyvrtání důlku do předního čela
Vyvrtání důlku do předního čela
Zaražení kramáru do zadního (opačného) čela
Zaražení kramáru do zadního (opačného) čela
Připraveno k soustružení
Připraveno k soustružení
Označení horního okraje poháru a odstranění přesahujícího dřeva
Označení horního okraje poháru a odstranění přesahujícího dřeva
Mírné zahloubení spodku podstavce
Mírné zahloubení spodku podstavce
Připraveno k hloubení dutiny
Připraveno k hloubení dutiny
Částečně zahloubeno
Částečně zahloubeno
Hloubení dokončeno, střed odlomen, pohár sundán
Hloubení dokončeno, střed odlomen, pohár sundán
Vnitřek vyžadující začištění
Vnitřek vyžadující začištění
Začišťování zbytků po odlomení středu
Začišťování zbytků po odlomení středu
Odříznutí poháru od odpadu
Odříznutí poháru od odpadu