Domácí soustružení

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 10.1.2012

statistiky

Terminologie a slovníček

Po jistých úvahách sem nedáváme všechno, ale jen obecné pojmy které nejsou zmíněné jinde. Ostatní pojmy najdete v textu tam, kam patří. Takže pokud vás zajímá jak se říká tomu a tomu struhu, nehledejte to tady, ale v přehledu struhů.

Obecné pojmy

CZ SK EN DE
soustružník tokár, sústružník turner Drechsler
soustruh tokárka, sústruh lathe Drechselbank
soustružení točenie, sústruženie turning drechseln
pružinový soustruh   spring (pole) lathe Wippdrehbank
motorový soustruh   power lathe Motor Drechselbank
smyčcový (lukový) soustruh   bow lathe
Fiedelbogen-Drehstuhl
šlapací soustruh (se setrvačníkovým kolem)   treadle lathe  

Druhy soustružení - podle upnutí

  CZ SK EN DE
mezi hroty   soustružení mezi hroty  sústruženie medzi hroty   Langholzdrehen
 volne  soustružení volné  volné (letmé) točenie   (Einseitig spannen)

Druhy soustružení - podle polohy dřeva

Šedivá čárkovaná čára naznačuje směr vláken ve dřevě.

  CZ SK EN DE
vretenove vřetenové soustružení pozdĺžné (osové) točenie; 
vretenové sústruženie 
spindle turning Langholzdrehen
miskove příčné soustružení  priečne sústruženie cross-grain turning, bowl turning Querholzdrehen
poharove soustružení z čelního dřeva  sústruženie z čelného dreva end-grain turning, goblet turning Hirnholzdrehen