Domácí soustružení

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 10.1.2012

statistiky

Povrchová úprava dřeva, a jakou vybrat?

Vytvořeno 18.1.2014

předkládám vám zde část práce kterou jsem kdysy zpracovával na tému povrchová úprava dřeva, vliv dřeva a povrchové úpravy (dále jen PÚ) na  senzorické vnímání (vzhled, haptika-dotek, vůně, ...)

K tématu, jenž poslední dobou bylo řešeno v náštěvní knize, jsem si dovolil část vytáhnout a podělit se ve zkratce o ní s vámi.

Práce tvořila pětice vybraných zástupců dřev
- dub, buk, ořech
- smrk, borovice

v kombinaci s pěticí povrchů
- dvojkomponentní lak PUR - 2K PUR (- na vzorcích na obrazcích dole třetí číslice "6")
- vodou ředitelná nátěrová hmota (lak) - VŘ NH (- na vzorcích na obrazcích dole třetí číslice "7")
- olej - teakový (- na vzorcích na obrazcích dole třetí číslice "8")
- vosk (- na vzorcích na obrazcích dole třetí číslice "9")
- surový podklad bez PÚ (- na vzorcích na obrazcích dole třetí číslice "0")

Již pouhým pohledem na snímky dole můžeme vidět různé barevné změny u různých povrchových úprav, nutno podotknout, že všechny NH byly volené tzv. bezbarvé. Tradičně oleje (nebo chcete-li všeobecně tuky) ponejvíce ztmavují povrch, zatímco VŘ NH a některé vosky (jako i mnou použitý) zanechávají bílý závoj na dřevě. To může být žádoucí při světlých dřevinách, při výraznějších a tmavších kresbách, to může však být kontraproduktivní.

Gró práce leželo v prozkoumání jak lidé hodnotí jednotlivé PÚ a to i vzhledem k podkladu. I když se jedná o dosti subjektivní záležitosti, určité podobnosti přece jen bylo dosaženo. Nejhůře všeobecně v této senzorické disciplíně dopadla VŘ NH. Ostatní PÚ se střídaly na žebříčku, podle konkrétního kritéria.

 

Součástí práce bylo i zjištění kvalitativních znaků jednotlivých PÚ, kterou ve zkratce pro zajímavost také předkládám. 

Hodnocení kvalitativních vlastností

• Mechanické

- Tvrdost tužkou (sada tužek KOH-I-NOR)
- Přilnavost mřížkovou metodou (rastr nařezaný sklapelem, přelepeno lepicí páskou a odlepit ji)
- Odolnost povrchu proti oděru (na přístroji - měří se velikost obrusu smirkovým papírem)

• Fyzikální

- Odolnost proti působení suchého a vlhkého tepla (zahřátá tělíska položená na suchou a vlhkou hadru)
- Lesk (měření leskoměrem - odrazivost)

• Chemické

- Odolnost proti působení studených kapalin (např. káva, čaj, víno, voda, jar, šťáva, olej ...)

zde absolutně vedou PUR NH (-nátěrové hmoty)
ale je třeba zmínit, že pro kvalitativní hodnocení (jako i pro senzorické hodnocení) velmi záleží na konkrétních výrobcích a to i konkrétních firem a do jisté míry i způsobu a provedení aplikace! Toto platí především u vosků a olejů, kde jsou mezi jednotlivými výrobky velmi rozdílné výsledky!!!

Shrnutí:

PUR lak syntetické podstaty (většinou dvou komponentní) dosahují velmi vysoké odolnosti povrchu proti všem formám namáhání, mezi nimi jsou i speciálně upravené pro obzvlášť namáhané plochy, nebo i jiné zvláštní požadavky. Vedle odolnosti mají tyto laky i velmi pohledný povrch. Vyrábějí se v široké škále stupňů lesků i obsahu sušiny (to má vliv na efekt "otevřených" X "uzavřených" pórů). Pro potřeby soustružníků by bylo vhodné aplikovat stříkáním, na otočném stolku.

Vodou ředitelný lak, voda zde není ředidlo! ale lakové částice jsou v ní dispergovány (rozptýleny) a po odpaření vody se spojí a vytvoří ochranný film. Tyto laky mívají dobrou pružnost filmu, mívají dostatečnou odolnost povrchu. Jeho aplikace je snadná, povrch však nevykazuje příliš dobré vizuální výsledky. Je snadno k sehnání a proto jej většina z nás někdy použivá, nebo použila i na soustružené věci, pokud však nám jde i vizuální působivost, raději na ně zapomeňme a věnujme pozornost jiným úpravám.

Oleje jsou v soustružení jedny z nejpoužívanějších povrchových úprav, ale to ne v jejich čisté podobě, ale upravované sikativy a dalšími pryskyřicemi, které zvyšují jeho filmotvornost, a tím mohou uzavírat povrch a tvořit působivý tenký film zpravidla o polomatné, až pololesklé úpravě.
Oleje zpravidla způsobují ztmavnutí dřeva a vytažení kresby dřeva, proto se hodí pro dřeviny kde tohoto využijeme, naopak při použití na javoru, nebo lípě, můžeme dospět i k zuřivým stavům...
Oleje můžeme použít i jako první nátěr, který nám vytáhne kresbu a ten překryjeme např. voskem, nebo olejovoskem.
Odolnost olejů velmi záleží na jejich konkrétním druhu a jsou mezi nimi značné rozdíly. Pro začátek doporučuji si koupit nějakou již namíchanou směs na nábytek, vyhneme se tak prvním zklamáním (není to však zárukou). Jejich vzhled, mimo již popsaného ztmavnutí povrchu, nechává otevřenou strukturu dřeva a proto má dřevo tendenci chytat prach a povrch se může špinit. To nemusí být na závadu, jde li nám však o pohledovou věc, doporučuji volit směs se schopností tvořit jednotný film (vrstvu). Nevýhodou olejů bývá jejich silný čmuch (zápach) ale jsou i oleje, s nízkým, nebo neznatelným zápachem.
Jejich nanášení je velmi jednoduché a to nejlépe kouskem hadry, kterou po použití zahodíme (-nejlépe do kamen, - nebezpečí samovznícení!!!) 

Vosky oproti olejům tvoří menší skupinu, ale ne nezanedbatelnou. Velmi příjemná je jejich kombinace s oleji v podobě olejovoskových nátěrových hmot. Dobrou zkušenost mám i s voskovou lazurou, což už jsou opět synteticky upravené látky. 
Odolnost je odvislá od konkrétního složení nátěrové hmoty, neboť vosky  mají i dost odlišné vlastnosti. Vosky mají specifický lesk, někdy nazývaný "sametový lesk".

Vždy je potřeba si říci co od povrchové úpravy očekáváme, a na jaký podklad jej budeme aplikovat. Pokud si víme na tyto otázky předem odpovědět, už stačí jen najít NH která toto splňuje :) Tak hodně zdaru!


ruzné-vybrané PÚ na buku
ruzné-vybrané PÚ na buku
ruzné-vybrané PÚ na borovici
ruzné-vybrané PÚ na borovici
ruzné-vybrané PÚ na dubu
ruzné-vybrané PÚ na dubu
ruzné-vybrané PÚ na buku a dubu - srovnání
ruzné-vybrané PÚ na buku a dubu - srovnání
chemicka odolnost PÚ -
chemicka odolnost PÚ -
chemicka odolnost PÚ - výsledek
chemicka odolnost PÚ - výsledek