Domácí soustružení

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 10.1.2012

statistiky

Hloubení v příčném dřevě

Pružinový soustruh má drobnou nevýhodu v tom, že se vše musí soustružit mezi hroty. Jedna z kritických fází nastává při hloubení misek - potřebujete se zbavit dřeva vevnitř misky, a přitom stále ponechat dostatečně velký střed, který misku udrží mezi hroty. Jelikož chceme stěny misky soustružit i zevnitř, dřív nebo později se dostaneme do situace, kdy musíme materiál ve středu poddlabat. Problém je že to nijak přímočaře nejde. Potřebovali bychom sloupek prostředního dřeva zužovat, jenže ho nemůžeme ostrouhávat z boku - při příčném soustružení můžeme ubírat jedině z čela.

Znám v zásadě dva způsoby jak poddlabání středu provést.

Dlabání shora

Je to funkční postup a používal jsem ho dokud jsem nepřišel na způsob dlabání zdola. Nevýhodou je menší účinnost a nemožnost poddlabávat pod příliš velkým úhlem - zužování středu, které tímto vytváříte, je jen pozvolné. Technika v zásadě vyžaduje abyste uprostřed nechali jen úzký "sloupek" materiálu, a ten potom dlabáním shora postupně směrem ke dnu misky zužovali. Nutí vás tedy odstrouhat většinu materiálu do hoblin, což je u větších misek pracné a je to taky plýtvání. Na druhou stranu u mělčích misek s tím problém není a začátečníků vždy doporučuji aby před začátkem hloubení udělali střed co nejmenší.

cross_1

Postup hloubení. 1 - běžným postupem odstraníme většinu dřeva až na svislý nebo mírně se rozšiřující sloupek uprostřed. 2 - šipka ukazuje v jaké linii musíme řezat vedlejším ostřím. 3 - pomocí vedlejšího ostřízúžíme sloupek natolik že u dna se potom dá snadno odlomit.

Základem je nejprve oddlabat materiál tak, aby uprostřed zbyl sloupek, který se směrem ke dnu misky rozšiřuje buď málo, nebo vůbec. Měl by být co nejužší, ale zase ne tolik, aby se nám vylomil zaražený kramár. Vlastní hloubení potom probíhá tak, že si pootočíte struh v ruce tak, aby se dřeva dotýkalo vedlejší ostří (tedy to druhé, než jaké jste celou dobu používali). Háček bude v této poloze mít špičku zhruba směrem dolů. Ostří nasadíte někde u horní části sloupku, a natočíte ho tak, aby linie hřbetu háčku směřovala doprostřed a ke dnu misky. Takto budete soustružit a s háčkem postupovat postupně směrem ke dnu. Pamatujte na to, že musíte ubírat vždy z čela misky (sloupku) a nikoli z boku. Háček v této poloze si ve svislém sloupku jakoby "vytváří" nové čelo, ze kterého potom budeme moci směrem ke dnu misky ubírat. Povrch středu nebude nijak hezký, protože háček je v pozici kdy přeci jen trochu zboku dřevo ubírá, čímž třepí vlákna.

Dlabání zdola

To je ten postup, který nám umožní hloubit dutin bez nutnosti udělat ze středu jen úzký sloupek. Díky dlabání zdola můžeme nechat střed dostatečně velký, což zrychlí práci a zároveň (pokud je střed velký dost) nám umožní udělat ze středu další misku.

cross_2

Postup hloubení. 1 - běžným postupem vytvarujeme u okraje rigol tak velký, jak zvládneme, ale široký minimálně na dva háčky vedle sebe. 2 - zelená šipka ukazuje v jaké linii nasadíme ostří ke středu a že budeme postupovat zdola nahoru. 3 - takto to dopadne. 4 - ve vzniklém prostoru nasadíme háček jako obvykle a rigol směrem ke dnu prohloubíme. 5 - takto to dopadne. 6 - získali jsme nový prostor, takže opět nasadíme ostří háčku ke středu a opět budeme chvíli odebírat ode dna nahoru.

Základem je oddlabat běžným postupem materiál jen mezi stěnou misky a okrajem středu. V misce tedy máme (směrem od okraje) stěnu misku, jakýsi rigol a potom střed. Rigol by měl být široký aspoň na dvě šířky háčku vedle sebe. Jakmile rigol máme, přiložíme kousek před čelem dřeva struh tak, aby se zakusoval do středu našikmo z boku a směrem ode dna misky k čelu. V tom "ode dna k čelu" je právě ta finta - chceme se sice zahloubit od čela ke dnu, ale uděláme to tak, že struh nasadíme kousek pod čelem a ubíráme ode dna k čelu. V této poloze se struh zakusuje poměrně snadno do středu a zadlabává se do něj. Jakmile se zadlabe dostatečně, vytvoří nám nové čelo materiálu - na něj už můžeme nasadit struh v obvyklé poloze a postupovat od čela ke dnu misky, jak jsme od začátku chtěli. Tím rigol trochu prohloubíme, a tím zase dostaneme prostor k tomu, abychom struh nasadili ke středu o kousek níž než minule a opět chvíli soustružili ode dna k čelu.

Střed se tedy oddlabává trochu jako schody. Zahloubíme se ode dna k čelu dostatečně hluboko, pak si běžnou polohou struhu uděláme místo, a tím získáme možnost nasadit struh ke středu o kousek níž a udělat další "schod". Je na toto dlabání vhodné použít háčky menších průměrů, a takové, které nejsou příliš "otevřené". "Otevřený" háček má v úzkem prostoru (kam se po chvíli poddlabávání dostaneme) tendenci zakousnout se rohem někam, kam nemá.

Tento způsob poddlabávání nám umožní dostat se hluboko pod střed, kam potom ani nevidíme. V hodně křivých dutinách už je nutné použít oblý tvarovaný háček. Za lepší považuji tvarovaný háček ohnutý dopředu. I s tímto háčkem pracujeme tak, že střídavě dlabeme dutinu do středu, a odebíráme materiál od stěn (abychom získali prostor k dalšímu dlabání). Mezi těmito dvěma možnostmi přepínáme, stejně jako předtím, pomocí pootočení háčku.