Domácí soustružení

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 10.1.2012

statistiky

Smyčcový soustruh

soustruh

Smyčcový soustruh je jedním z nejstarších typů soustruhu. Je to velmi jednoduché zařízení. Pohon je obstarán lukem, jehož tětiva je obtočena kolem opracovávaného dřeva. Taháním luku tam a zpět se dřevo roztáčí střídavě jedním a druhým směrem - podobně jako při rozdělávání ohně pomocí luku a dřívka. Jedná se tedy o soustruh se střídavým pohybem, podobně jako historicky mladší soustruh pružinový. I zde platí že k vlastnímu obrabění využíváme jen jeden z těchto dvou směrů, kdy se dřevo točí proti soustružníkovi.

V zásadě existují dva typy smyčcového soustruhu - soustruh se svislou osou otáčení a s vodorovnou osou otáčení.

Soustruh se svislou osou je historicky starší, a právě ten je znázorněn na egyptské malbě. Vypadá a funguje podobně jako dřívko a luk sloužící k rozdělávání ohně. Bylo nutné soustružit ve dvou lidech. První (pravděpodobně otrok) přidržoval obráběné dřevo se svislé poloze a roztáčel ho taháním lukem. Druhý pracovník potom k rotujícímu dřevu přikládal nůž a tím ho obráběl.

Práci takto ve dvou jsem si zkoušel, a je nutné aby se oba pracovníci synchronizovali - soustružník musí přikládat a odtahovat struh ve stejném rytmu, ve kterém pomocník tahá. Po testech s dcerou coby soustružníkem jsme dospěli k tomu, že je dobré zpívat nějakou rytmickou písničku (např. holka modrooká), která nás oba udrží v rytmu.

Soustruh s vodorovnou osou je vychytanější. I ten se objevil ve starověku a hodně se rozšířil po blízkém východě, kde byl populární ještě dlouho během středověku. Stejným stylem se pravděpodobně soustružilo i v Římské říši. Právě konstrukci tohoto typu smyčcového soustruhu tady popisuju a budu se jí dále věnovat.

Smyčcový soustruh s vodorovnou osou je v lecčems podobný pružinovému soustruhu - má koníky, opěrku a dřevo se upevňuje mezi hroty. Kostra soustruhu může vypadat lecjak. Ta typicky blízkovýchodní je dost nízká, právě tu jsem si zkonstruoval. Při práci u takového soustruhu se sedí, levá ruka tahá za luk, pravá drží struh. Soustružník si při práci může pomáhat i levou nohou, zatímco pravou přidržuje posuvný pravý koník aby se neodsouval. Výhodou je že při tomto uspořádání soustružník může pracovat sám, nevýhodou je pro středoevropana poněkud nepohodlná pozice.

Na dalších stranách této sekce tedy najde popis konstrukce smyčcového soustruhu s vodorovnou osou, toho typu, který byl tolik populární na blízkém východě.

POZNÁMKA: Smyčec je jen způsob pohonu obrobku, vlastní soustruh může vypadat různě. Jednu možnou konstrukci můžete vidět na videu rumunské soustružnice. Z Čech máme popsaný velmi jednoduchý smyčcový soustruh zapíraný o hruď, který se používal v lidové výrobě ještě na počátku 20. století. Takový soustruh je plně funkční, jen práce na něm není vysloveně pohodlná; i když možná pohodlnější, než je arabská varianta soustružení s pomocí nohy :-)

Stanislav Kašík našel video kde je práce na takovém soustruhu zdokumentovaná od nás z Valašska. Staré Valašsko , soustruh je na čase cca 11:55 .

 


Soustruh se svislou sou otáčení
Soustruh se svislou sou otáčení
Soustruh s vodorovnou osou otáčení
Soustruh s vodorovnou osou otáčení
Jednoduchá česká lidová varianta
Jednoduchá česká lidová varianta